Informatii generale privind proiectul

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” are drept scop continuarea strategiei locale de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în vederea îndeplinirii cerințelor Acquisului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din cele două județe prin extinderea în localități de peste 50 de locuitori a serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, cât și prin colectarea și epurarea apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e., în vederea conformării cu directivele europene pentru calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și pentru epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Obiective specifice

Îmbunătățirea calității apei prin:
 1. Extinderea alimentării cu apă din surse cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localitǎṭi cu peste 50 de locuitori din judeṭele Cluj şi Sălaj prin realizarea de aducțiuni și extinderea rețelelor existente;
 2. Reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă existente (rețele, rezervoare, stații de pompare) în vederea asigurării siguranței în exploatare, reducerii pierderilor și asigurării capacității necesare creșterii gradului de conectare al populației;
 3. Modernizarea Stației de Tratare a Apei Gilău și reabilitarea Sursei Florești din județul Cluj în vederea asigurării apei potabile de calitate


Îmbunătățirea colectării și tratării apei uzate prin:
 1. Extinderea rețelei de colectare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e din județele Cluj și Sălaj;
 2. Reabilitarea infrastructurii de colectare a apei uzate (rețele, stații de pompare apă uzată) în vederea reducerii riscului de poluare și asigurării sănătății populației;
 3. Construirea/Modernizarea/Extinderea a 4 stații de epurare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e din județele Cluj și Sălaj;
 4. Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate prin realizarea unei instalații de uscare și valorificare a nămolului și a facilităților conexe.


Indicatori

Investiţiile care se vor realiza prin proiect cuprind lucrări noi şi reabilitate:

 • 1.548 km reţele de alimentare cu apă
 • 378 km reţele de canalizare
 • 1 sursă de apă
 • 1 stație de tratare a apei
 • 4 stații de epurare ape uzate
 • 99 rezervoare înmagazinare apă
 • 75 stații de pompare apă
 • 99 stații de pompare apă uzată
 • 1 instalaţie de uscare şi valorificare nămol.

Valori de finanțare

Proiectul reprezintă cea de-a cincea finanțare majoră din fonduri europene acordată companiei, valoarea totală a acestora depășind 600 milioane euro (inclusiv finanțarea POIM).

Finanțarea investiției în proporție de 92,18% este din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% din bugetul de stat şi 2% din bugete locale. Cofinanțarea de 7,82% este asigurată prin credit bancar de 6% contractat de către Compania de Apă Someș S.A., iar 1.82% de la bugetul de stat.

Extindere aducțiune

Cea mai importantă lucrare din cadrul proiectului o constituie execuția aducțiunii Cluj-Sălaj, probabil cea mai lungă aducţiune de apă potabilă din România. Magistrala principală se va întinde pe 164 kilometri, la care se mai adaugă 153 kilometri de ramificații secundare, eliminând dependența localităților rurale adiacente de surse locale vulnerabile la schimbările climatice.

ro_RORO