APĂ DE CALITATE ȘI CANALIZARE MODERNĂ LA TINE ACASĂ!

Construim pentru viitor!un mediu sănătos!

Compania de Apă Someș S.A. continuă programul de investiții prin noul Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020. Investițiile cuprinse în Proiect reprezintă un efort de a asigura un grad cât mai ridicat de acoperire cu servicii centralizate de apă și apă uzată în zona de operare a Companiei.

Îndeplinirea angajamentelor asumate de către România în procesul de negociere privind protecția mediului înconjurător implică realizarea unor proiecte de investiții majore în infrastructura de mediu, inclusiv în sectorul de alimentare cu apă și apă uzată.

Proiectul regional se adresează atât nevoilor din sectorul de apă din sistemele și aglomerările urbane, acolo unde impactul asupra mediului este de obicei mai mare și unde populația beneficiară este mai numeroasă, cât și celor din zonele rurale.


Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020″ este cofinanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul Obiectivului Specific 3.2 Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă şi Apă Uzată

Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman.

Investiții propuse

  • Creșterea gradului de conectare la servicii de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, prin extinderea alimentării cu apă din cadrul a două sisteme zonale existente: Sistemul Zonal Cluj și Sistemul Zonal Huedin – în vederea asigurării conformării cu Directiva 98/83/CE;  • Asigurarea colectării și epurării apelor uzate în 11 aglomerările mai mari de 2.000 p.e. în vederea asigurării conformării cu Directiva 91/271/EEC.


ro_RORO