Contracte derulate în cadrul Proiectului

Componentele Proiectului: 34 de contracte din care: 26 contracte de lucrări (execuţie şi proiectare-execuţie), 6 contracte de servicii şi 2 contracte de furnizare/produse.

Contracte de lucrări

Denumire contract: CL1- Conductă de aducțiune Cluj – Sălaj: tronson Cluj- Zalău

Valoarea contractului: 226.564.588,43 lei

Data semnării contractului: 16.03.2021

Data de începere a contractului: 02.05.2022

Durata de execuție: 27 luni

Obiective:

Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Cluj- Zalău
Denumire contract: CL2 – Conducta de aducțiune Cluj-Sălaj: tronson Zalău – Șimleu Silvaniei și tronson Bălan – Cehu Silvaniei

Valoarea contractului: 60.953.896,00 lei

Data semnării contractului: 21.09.2021

Data de începere a contractului: 11.10.2021

Durata de execuție: 22 luni

Obiective

 • Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Zalău – Șimleu Silvaniei şi tronson Bălan – Cehu Silvaniei.Denumire contract: CL3 –  Extinderea rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Cluj-Napoca

Valoarea contractului: 70.002.818,71 lei

Data semnării contractului: 01.03.2022

Data de începere a contractului: 09.05.2022

Durata de execuție: 18 luni

Obiective:

Extinderea rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Cluj-Napoca


Denumire contract: CL4 -Extinderea şi reabilitarea reṭelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobîlna-Recea Cristur

 • CONTRACT FINALIZAT

Valoarea contractului: 69.829.372,36 lei

Data semnarii contractului: 31.03.2020

Durata de execuție: 23 luni

Data de începere a contractului: 27.04.2020

Obiective:

 • Extinderea rețelor de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Dej
 • Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Dej
 • Extinderea alimentării cu apa în UAT Bobȋlna (Bobȋlna, Oșorhel, Vȃlcelele)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Recea Cristur (Recea Cristur)


Perioada de garanție: 60 luni

Denumire contract: CL5 -„Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în municipiul Gherla şi în sistemul Gherla rural”

 • CONTRACT FINALIZAT

Valoarea contractului: 42.843.271,77 lei

Data semnarii contractului: 30.04.2020

Durata de execuție: 24 luni

Data de începere a contractului: 14.07.2020

Obiective:

 • Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Gherla
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Buza (Buza)
 • Extinderea alimentarii cu apă în UAT Cătina (Feldioara)
 • Extinderea alimentarii cu apă în UAT Sânmartin (Sânmartin,Târgușor, Mahal, Diviciorii Mari)
 • Extinderea alimentarii cu apă în UAT Țaga (Năsal)


Perioada de garantie: 36 luni


Denumire contract: CL6 -„Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Orașul Huedin și sistemul Huedin Rural”

 • CONTRACT FINALIZAT

Valoarea contractului: 26.953.123,38 lei

Data semnarii contractului: 19.05.2020

Durata de execuție: 18 luni

Data de începere a contractului: 18.08.2020

Obiective:

 • Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Huedin
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Poieni (Morlaca)
 • Extinderea alimentarii cu apă în UAT Sâncraiu (Alunișu, Brăișoru)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Izvorul Crișului (Izvorul Crișului, Săula)
 • Rezervor nou în Fildu de Jos și conductă de alimentare cu apă ȋn Almașu


Perioada de garantie: 36 luniDenumire contract: CL7 – „Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Şimleu Silvaniei”

 • CONTRACT FINALIZAT

Valoarea contractului: 26.824.086,21 lei

Data semnarii contractului: 03.11.2020

Durata de execuție: 14 luni

Data de începere a contractului: 09.03.2021

Obiective:

 • Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Șimleu Silvaniei
 • Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Șimleu Silvaniei


Perioada de garantie: 60 luniDenumire contract: CL8 -„Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în oraşul Cehu Silvaniei”

 • CONTRACT FINALIZAT

Valoarea contractului: 28.855.642,66 lei

Data semnarii contractului: 17.02.2020

Durata de execuție: 18 luni

Data de începere a contractului: 06.04.2020

Obiective: 

 • Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cehu Silvaniei
 • Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa și canalizare în orașul Cehu Silvaniei
 • Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în satele aparținătoare orașului Cehu Silvaniei (Nadiș, Ulciug, Motiș şi Horoatu Cehului)


Perioada de garanție: 36 luniDenumire contract: CL9 –  Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în orașul Jibou și extinderea alimentării cu apă în zona Someș Odorhei-Năpradea

Valoarea contractului: 43.764.386,77 lei

Data semnarii contractului: 21.05.2020

Durata de execuție: 24 luni

Data de începere a contractului: 30.07.2020

Obiective:

 • Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în oraș Jibou ( Jibou, Husia şi Rona )
 • Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT Creaca (Brebi, Jac)
 • Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT Someș Odorhei (Someș Odorhei)
 • Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT Năpradea (Năpradea, Someș Guruslău, Traniș)

Perioada de garantie: 36 luniDenumire contract: CL10 –Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Florești, Baciu, Apahida şi Feleacu 

Neatribuit!

Denumire contract: CL11 -Extinderea alimentării cu apă în UAT Așchileu, Bonțida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod și Vultureni

 • CONTRACT FINALIZAT

Valoarea contractului: 41.922.326 lei

Data semnării contractului: 29.06.2021

Data de începere a contractului: –

Durata de execuție: 18 luni

Obiective: 

 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Așchileu (Așchileu Mare, Așchileu Mic, Fodora, Cristorel)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Bonțida (Bonțida, Răscruci)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Chinteni (Chinteni, Feiurdeni, Satu Lung, Vechea – Deușu)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Cojocna (Cojocna, Iuriu de Câmpie)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Ceanu Mare (Strucuț)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Iclod (Iclod, Iclozel și Orman)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Vultureni (Vultureni, Băbuțiu, Făureni)


Perioada de garanție: 60 luni
Denumire contract: CL12 -Extinderea alimentării cu apă în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara și rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic

Valoarea contractului: 64.744.298,41 lei

Data semnării contractului: 01.04.2021

Data de începere a contractului: 28.06.2021

Durata de execuție: 21 luni

Obiective:

 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Cășeiu (Guga, Sălătruc)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Chiuiești (Chiuești, Măgoaja, Strâmbu)
 • Extinderea alimentării cu apă și canalizare în UAT Cuzdrioara (Cuzdrioara, Mănășturel)
 • Sistem nou de canalizare și SEAU în Sic


Perioada de garanție: 60 luni
Denumire contract: CL13 -„Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș si Mica

 • CONTRACT FINALIZAT

Valoarea contractului: 33.915.973,87 lei

Data semnarii contractului: 05.03.2020

Data de începere a contractului: 18.05.2020

Durata de execuție: 24 luni

Obiective:

 • Extinderea alimentării cu apa în UAT Mica (Mica, Mănăstirea, Nireș, Sânmarghita, Dâmbu Mare)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Unguraș (Unguraș, Batin, Valea Ungurașului)


Perioada de garanție: 60 luni
Denumire contract: CL14 – Reabilitarea sursei subterane Floreşti

Neatribuit!


Denumire contract: CL15 – „Reabilitarea şi modernizarea stației de tratare a apei Gilău”

Valoarea contractului: 57.840.000,00 lei

Data semnarii contractului: 18.02.2021

Durata de execuție: 27 luni

Data de începere a contractului: 06.04.2021

Obiective:

 • Reabilitarea și modernizarea statiei de tratare a apei Gilău


Perioada de garantie: 37 luni.
Denumire contract: CL16 – Reabilitarea rețelelor de apǎ şi canalizare în municipiul Cluj-Napoca

Neatribuit!Denumire contract: CL17 –  Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău şi exinderea alimentǎrii cu apă şi canalizare în aglomerarea Zalău 

Valoarea contractului: 59.511.872,40 lei

Data semnării contractului: 09.09.2021

Data de începere a contractului: 08.12.2021

Durata de execuție: 24 luni

Obiective:

 • Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Zalău
 • Extinderea alimentării cu apă și canalizare în UAT Hereclean (Hereclean, Badon, Panic)
 • Extinderea alimentării cu apă UAT Mirșid (Mirșid, Moigrad)
Denumire contract: CL18 -„Extinderea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Zalău”

Valoarea contractului: 52.696.919,94 lei

Data semnarii contractului: 24.03.2020

Data de începere a contractului: 18.06.2020

Durata de execuție: 24 luni

Obiective:

 • Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Zalău (Zalău, Stâna)


Perioada de garanție: 36 luniDenumire contract: CL19 – „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Gilău, Gârbǎu, Aghireşu, Căpuşu Mare”

 • CONTRACT FINALIZAT

Valoarea contractului: 34.493.386,64 lei

Data semnarii contractului: 16.02.2021

Durata de execuție: 18 luni

Data de începere a contractului: 15.04.2021

Obiective:

 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Aghireșu (Aghireșu, Aghireșu-Fabrici, Băgara, Dorolțu, Inucu, Macău)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Gârbău (Gârbău)
 • Extinderea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și stații de pompare apă uzată în UAT Gilău (Gilău)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Căpușu Mare (Căpuşu Mare, Păniceni şi Dumbrava)


Perioada de garantie: 60 luni.Denumire contract: CL20 – „Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zonele Hida – Sutoru şi Romita – Bogdana”

 • CONTRACT FINALIZAT

Valoarea contractului: 66.302.596,64 lei

Data semnarii contractului: 12.11.2020

Durata de execuție: 21 luni

Data de începere a contractului: 08.02.2021

Obiective:

 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Agrij (Agrij, Răstolțu Deșert)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Dragu (Dragu, Voievodeni)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Hida (Hida, Trestia)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Sânmihaiu Almașului (Sânmihaiu Almașului, Santa Maria, Bercea)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Zimbor (Zimbor, Chendremal, Șutoru, Sâncraiu Almașului)
 • Extinderea alimentării cu apa în UAT Românași (Românași, Ciumarna)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Buciumi (Buciumi, Bodia, Bogdana, Sângeorgiu de Meseș)

Perioada de garantie: 60 luniDenumire contract: CL21 – „Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Bălan-Letca-Lozna”

 • CONTRACT FINALIZAT

Valoarea contractului: 39.433.963,47 lei

Data semnarii contractului: 12.01.2021

Durata de execuție: 23 luni

Data de începere a contractului: 22.03.2021

Obiective:

 • Extinderea alimentării cu apă ȋn UAT Surduc (Cristolţel, Surduc şi Tihău)
 • Extinderea alimentării cu apă ȋn UAT Cristolţ (Cristolţ, Valeni)
 • Extinderea alimentării cu apă ȋn UAT Băbeni (Băbeni, Ciocmani)
 • Extinderea alimentării cu apă ȋn UAT Letca (Letca, Topliţa, Cuciulat)
 • Extinderea alimentării cu apă ȋn UAT Lozna (Lozna)


Perioada de garantie: 60 luni.Denumire contract: CL22 –   „Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Vârşolt – Crasna – Ban – Cizer”

 • CONTRACT FINALIZAT

Valoarea contractului: 49.359.713,22 lei

Data semnarii contractului: 12.10.2020

Durata de execuție: 24 luni

Data de începere a contractului: 01.02.2021

Obiective:

 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Crasna (Crasna, Ratin )
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Vârșolț (Vârșolț, Recea)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Horoatu Crasnei (Horoatu Crasnei, Stârciu)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Bănișor (Bănișor, Ban, Peceiu)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Cizer (Cizer, Pleșca)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Pericei (Pericei)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Meseșenii de Jos (Aghireș, Meseșenii de Sus)


Perioada de garantie: 36 luni


Denumire contract: CL23 – „Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Bobota şi extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sărmășag”

Valoarea contractului: 71.982.193,95 lei

Data semnarii contractului: 08.02.2021

Durata de execuție: 21 luni

Data de începere a contractului: 04.05.2021

Obiective:

 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Măeriște (Măeriște, Cristelec, Doh, Giurtelecu Șimleului, Uileacu Șimleului, Mălădia)
 • Extinderea alimentării cu apă și canalizare în UAT Sărmășag (Sărmășag)
 • Extinderea alimentării cu apă, canalizare și sțatii pompare ape uzate în UAT Bobota (Bobota, Derşida, Zalnoc)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Camăr (Camăr) și UAT Carastelec (Carastelec)


Perioada de garantie: 60 luni.Denumire contract: CL 24 -Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Șimleu Silvaniei – Marca

 • CONTRACT FINALIZAT

Valoarea contractului: 31.059.266,80 Lei

Data de începere a contractului: –

Durata de execuție: 15 luni

Obiective

 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Boghiș (Boghiș)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Vâlcău de Jos (Vâlcău de Jos)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Ip (Coșniciu de jos, Coșniciu de Sus, Zăuan)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Nușfalău (Nușfalău, Bilghez)
 • Extinderea alimentării cu apă în UAT Halmășd (Halmășd, Aleuș, Cerișa, Drighiu)
 • Extinderea alimentării cu apa în UAT Marca (Marca, Porți)


Perioada de garanție: 36 luni
Denumire contract: CL25 – „Facilitǎṭi pentru nǎmol. Realizare treaptǎ terțiarǎ la SEAU Huedin şi SEAU Cehu Silvaniei şi extindere SEAU Sărmăşag”

Valoarea contractului: 86.030.000 lei

Data semnarii contractului: 20.11.2020

Durata de execuție: 30 luni

Data de începere a contractului: 15.12.2020

Obiective:

 • Realizare treaptă terțiară la SEAU Huedin
 • Realizare treaptă terțiară la SEAU Cehu Silvaniei
 • Extindere SEAU Sărmășag
 • Facilități pentru nămol la SEAU Cluj-Napoca
 • Facilități pentru nămol la SEAU Gherla
 • Facilități pentru nămol la SEAU Dej
 • Facilități pentru nămol la SEAU Zalău


Perioada de garanție: 36 luni.Denumire contract: CL26 -Constructii operaționale

Obiective:

 • Construcții operaționale
Contracte de servicii

Denumire contract: CS1 –    „Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020

Valoarea contractului: 21.099.885 lei

Durata contractului: 35 luni

Data semnarii contractului: 30.06.2021

Activitati:

 • Activitatea 1 – Suport în managementul proiectului
 • Activitatea 2 – Balanța apei. Managementul pierderilor în sistemele de apă și a infiltrațiilor / exfiltrațiilor în sistemele de apă uzată
 • Activitatea 3 – Actualizarea sistemului GIS
 • Activitatea 4 – Dezvoltarea unui sistem de management modern digitalizat al infrastructurii de apă și apă uzată realizată prin proiect
 • Activitatea 5 – Sprijin în managementul nămolului
 • Activitatea 6 – Actualizarea Master-Planului Regional
 • Activitatea 7 – Documentaţii de atribuire pentru achiziţii


Denumire contract: CS2 –   „Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului major Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj-Sălaj, în perioada 2014-2020”

Valoarea contractului: 27.433.500,00 lei

Durata contractului: 41 luni

Data semnarii contractului: 16.10.2020

Data ordin de începere: 12.11.2020

Activităţi:

 • Activităţi de supervizare în faza pre-construcţie
 • Activităţi de supervizare în construcţie
 • Activităţi de supervizare în post-construcţie


Denumire contract: CS3 –   „Servicii de informare şi publicitate a proiectului major Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

Valoarea contractului: 2.221.297 lei

Data semnarii contractului: 12.01.2021

Activități:

Activitatea 1 – Organizarea conferinţei de presă

Activitatea 2 – Publicrea comunicatelor de presă/anunţurilor de presă în presa scrisă

Activitatea 3 – Descrierea proiectului pe webs-te-ul Operatorului Regional

Activitatea 4 – Realizarea materialelor informative

Activitatea 5 – Realizarea materialelor promoţionale

Activitatea 6 – Realizarea sistemelor de afişare

Activitatea 7 – Publicitate mass-media audio vizuală

Activitatea 8 – Producţie film

Activitatea 9 – Sondaje de opinie

Activitatea 10 – Organizarea de evenimente
Denumire contract: CS4 –   Servicii de auditare a proiectului regional”

Neatribuit!Denumire contract: CS5 –   Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj si Sălaj, în perioada 2014-2020”

Valoarea contractului: 12.928.645 lei

Durata contractului: 73 luni

Data semnarii contractului: 03.03.2015

Data ordin de începere: 03.04.2015

Activitati:

 • Activitatea de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor din cadrul Proiectului Regional

Denumire contract: CS6 –   Servicii de supervizare/dirigenție de șantier construcții operaționale”

Neatribuit.Contracte de furnizare

Denumire contract: CP1 –   Extinderea sistemului SCADA

 • CONTRACT FINALIZAT

Valoarea contractului: 6.017.000 lei

Durata contractului: 15 luni

Data semnarii contractului: 25.11.2021

Data ordin de începere: 25.11.2021

Activitati:

 • Furnizarea, montarea și asigurarea funcționării echipamentelor necesare extinderii sistemului SCADA existent la nivelul CAS S.A., inclusiv integrarea obiectivelor afernte infrastructurii de apă/apă uzată preluată/realizată în sistemul SCADA extins.
Denumire contract: CP2 –   Utilaje fără montaj și echipamente de transport pentru întreținerea sistemului de apă/apă uzată Cluj- Sălaj”

 • CONTRACT FINALIZAT

ro_RORO