Comunicate de presă

Au fost finalizate lucrările de extindere și reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în 10 localități din județul Cluj – 21.09.2023 – CL 19

Recent a avut loc recepția contractului de lucrări “Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apǎ și canalizare în UAT: Gilău, Gârbău, Aghireșu și Căpușu Mare”, județul Cluj, din cadrul proiectului major de investiții derulat de Compania de Apă Someș S.A. pentru județele Cluj și Sălaj, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

       Contractul a demarat în anul 2021, iar valoarea lucrărilor executate este de 39.750.078,55 lei fără TVA, cu perioada de garanție de 60 de luni și a vizat lucrări la rețelele de alimentare cu apă și canalizare de pe raza Unităților Administrativ Teritoriale din Gherla, Gârbău, Aghireșu și Căpușu Mare, respectiv în 10 localități aparținătoare (Aghireșu, Aghireșu Fabrici, Băgara, Dorolțu, Inucu, Macău, Gârbău, Gilău, Păniceni și Dumbrava).

În total au fost construiți 69 km de rețele și aducțiuni distribuție apă potabilă cu 1743 branșamente, 4 rezervoare și 3 stații de pompare apă potabilă.

Vezi Comunicatul de presă privind receptia contractului

Compania de Apă Someș S.A. finalizează lucrările de alimentare cu apă în 7 localități din județul Cluj 19.09.2023 – CL11

Recent a fost finalizată procedura de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului Extinderea alimentării cu apă în UAT: Așchileu, Bonțida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod și Vultureni, derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020 cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune.

Contractul a demarat în vara anului 2021 și are o valoare de 67.114.356,28 lei TVA inclus, cu perioada de garanție de 60 de luni.

Lucrările la sistemul de alimentare cu apă au vizat extinderea rețelelor în 20 de localități din 7 comune, din județul Cluj, respectiv Unitățile Administrativ Teritoriale din Așchileu (loc. Așchileu Mare, Așchileu Mic, Fodora și Cristorel), Bonțida (loc. Bonțida și Răscruci), Chinteni (loc. Chinteni, Feiurdeni, Satu Lung și Vechea), Cojocna (loc.Cojocna și Iuriu de Câmpie), Ceanu Mare (loc. Strucut), Iclod (loc. Iclod, Iclozel și Orman) și Vultureni (loc. Vultureni, Băbuțiu, Făureni și Șoimeni).

În total investiția a asigurat construirea a 93,82 km de rețele noi de distribuție și aducțiune apă potabilă, 1793 branșamente, construirea a 8 rezervoare de înmagazinare apă potabilă, 5 stații clorinare și 3 stații de pompare apă potabilă noi.

Vezi Comunicatul de presă privind receptia contractului

Finalizare lucrări de extindere a sistemului de alimentare cu apă în alte zece localități din județul Sălaj – 11.08.2023 – CL 24

Recent a fost finalizată procedura de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului ”Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Șimleu Silvaniei – Marca“, derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020 cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune.

Contractul a fost demarat în toamna anului 2021 și are o valoare de 47.863.854,08 lei TVA inclus, cu perioada de garanție de 60 de luni. Lucrările au vizat extinderea rețelei de distribuție a apei în 10 localități rurale din județul Sălaj, în care au fost construite rețele noi de distribuție a apei potabile în lungime totală de 53 km cu 398 branșamente, 5 rezervoare de înmagazinare apă, 3 stații de clorinare, 6 stații de pompare apă și 46 cămine de vane.

Localitățile în care au fost executate lucrări sunt: Nușfalău și Bilghez (comuna Nușfalău), Boghiș (comuna Boghiș), Coșniciu de Sus, Coșniciu de Jos, Zăuan (comuna Ip), Valcău de Jos (comuna Valcău de Jos), Aleuș (comuna Halmășd), Marca și Porț (comuna Marca).

Adițional, în cadrul aceluiași contract a fost realizată o aducțiune secundară Crasna – Marca – Valcău de Jos și o aducțiune racord în lungime totală de 32 km care vor asigura alimentarea cu apă a localităților din cele 6 comune incluse în contract.

Vezi Comunicatul de presă privind receptia contractului

Finalizare lucrări de de extindere a sistemului de alimentare cu apă în cinci localități din județul Sălaj – 10.08.2023 – CL21

Recent a fost finalizată procedura de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului “Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Bălan-Letca-Lozna”, derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020 cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune.

Contractul a demarat în iarna anului 2021 și are o valoare de 66.617.677,41 lei TVA inclus, cu perioada de garanție de 60 de luni. Lucrările au vizat extinderea rețelei de distribuție a apei în 11 localități rurale din județul Sălaj, în care au fost construite rețele noi de distribuție a apei potabile în lungime totală de 43 km cu 2337 branșamente, 6 rezervoare, 6 stații de clorinare, 1 stație de pompare și 45 km de conductă de aducțiune.

Localitățile în care au fost executate lucrările sunt: Surduc (loc. Surduc, Cristolțel și Tihău), Cristolț (loc. Cristolț și Văleni), Băbeni (loc. Băbeni și Ciocmani), Letca (loc. Letca, Cuciulat și Toplița) și Lozna (loc. Lozna).

Vezi Comunicatul de presă privind receptia contractului

Finalizare lucrări de alimentare cu apă în Hida-Sutoru și Romița-Bogdana – 12.05.2023 – CL 20

Joi, 4 Mai 2023, a fost finalizată procedura de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului ”Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zonele Hida-Sutoru și Romița-Bogdana”, derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020 cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune.

Contractul a demarat în toamna anului 2020 și are o valoare de 99.062.058 lei TVA inclus, cu perioada de garanție de 60 de luni.

Lucrările la sistemul de alimentare cu apă au vizat introducerea rețelelor de alimentare cu apă în 19 sate din 7 comune, din județul Sălaj, respectiv Unitățile Administrativ Teritoriale din Dragu (loc. Dragu și Voievodeni), Hida (loc. Hida și Trestia), Sânmihaiu Almașului (loc. Sânmihaiu Almașului, Sânta Maria și Bercea), Zimbor (loc. Zimbor, Sâncraiu Almașului, Chendremal și Sutoru), Românași (loc. Românași și Ciumărna), Buciumi (loc. Buciumi, Bodia, Bogdana și Sângiorgiu de Meseș), Agrij (loc. Agrij și Răstolțu Deșert) și extinderea conductei de aducțiune în localitățile Ugruțiu și Romita.

În total investiția a asigurat construirea a 167 km de rețele noi de distribuție apă potabilă, construirea a 10 rezervoare de înmagazinare apă potabilă cu o capacitate de 1300 mc și a 4 stații de pompare apă potabilă noi.

Vezi Comunicatul de presă privind receptia contractului

Finalizare lucrări de extindere a sistemului de alimentare cu apă în zona Vârșolț-Crasna-Ban-Cizer – 17.03.2023 – CL 22

De curând a avut loc recepția contractului de lucrări “Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Vârşolt – Crasna – Ban – Cizer”, județul Sălaj, din cadrul proiectului major de investiții derulat de Compania de Apă Someș S.A. pentru județele Cluj și Sălaj, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020, care a demarat în anul 2020.

Valoarea lucrărilor executate este de 60.776.316,18 lei fără TVA, cu perioada de garanție de 36 de luni. Contractul a vizat lucrări la rețelele de alimentare cu apă de pe raza Unităților Administrativ Teritoriale Vârșolț, Crasna, Horoatu Crasnei, Bănișor, Cizer, Pericei și Meseșenii de Jos, respectiv în 14 localități aparținătoare.

În total au fost construite 112,546 km de rețele de racord și distribuție apă potabilă, 7 rezervoare și 6 stații de pompare apă potabilă noi.

Vezi Comunicatul de presă privind receptia contractului

Finalizare lucrări de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Gherla – 16.03.2023 – CL5

Recent a avut loc recepția contractului de lucrări “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Gherla și în sistemul Gherla rural”, din cadrul proiectului major de investiții derulat de Compania de Apă Someș S.A. pentru județele Cluj și Sălaj, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020, care a demarat în anul 2020.

Contractul a avut o valoare de 51.232.615,99 lei fără TVA, cu perioada de garanție de 36 de luni.

Lucrările la infrastructura de apă și canalizare au vizat Unitățile Administrativ Teritoriale din Gherla (Municipiul Gherla și loc. Hășdate și Silivaș), Sânmărtin (loc. Sânmărtin, Târgușor, Măhal, Diviciorii Mari), Țaga (loc. Țaga și Năsal), Buza (loc. Buza), Cătina (loc. Feldioara).

Vezi Comunicatul de presă privind receptia contractului

Recepția a contractului de lucrări “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în orașul Cehu Silvaniei, Județul Sălaj” – 15.03.2023 – CL8

Recent a fost finalizată procedura de recepție a contractului de lucrări “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în orașul Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”, din cadrul proiectului major de investiții derulat de Compania de Apă Someș S.A. pentru județele Cluj și Sălaj, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Contractul demarat în anul 2020 a avut o valoare de 32.212.155,72 lei fără TVA și a vizat lucrări la rețele de alimentare cu apă și canalizare pe raza Unităților Administrativ Teritoriale din orașul Cehu Silvaniei și localitățile Nadiș, Ulciug, Motiș și Horoatu Cehului.

Vezi Comunicatul de presă privind receptia contractului

Semnare contract CL16 – 05.12.2022

Larți, 29 Noiembrie 2022, a avut loc semnarea contractului de lucrări „CL 16 – Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca”, derulat în cadrul proiectului major de investiții implementat de operatorul regional pentru județele Cluj și Sălaj, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020..

Vezi Comunicatul de presă privind finalizarea contractului CL16

Finalizare contract CL7 – 10.10.2022

La finele lunii septembrie 2022 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în localitatea Șimleu Silvaniei”, derulat de Compania de Apă Someș S.A., în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Contractul de lucrări demarat în noiembrie 2020, a avut o valoare de 36.583.432 lei fără TVA, iar perioada de garanție a lucrărilor este de 60 de luni.

Vezi Comunicatul de presă privind finalizarea contractului CL7

Semnare contract CL10 – 26.10.2022

Marți, 25 octombrie 2022 la sediul Companiei de Apă Someș S.A., a avut loc semnarea contractului de lucrări “CL10 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT: Florești, Baciu, Apahida și Feleacu”, în cadrul programului major de investiții derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin POIM 2014-2020, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune.

Vezi Comunicatul de presă privind semnarea contractului CL10

Finalizare contract CL6 – 07.07.2022

Joi, 7 iulie 2022, la sediul Primăriei Huedin are loc ceremonia de finalizare a lucrărilor din cadrul contractului “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în Orașul Huedin și sistemul Huedin Rural”, derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020 cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune.

Vezi Comunicatul de presă privind finalizarea contractului CL6

Finalizare contract CL13 – 05.07.2022

Astăzi, 5 iulie 2022, are loc ceremonia de finalizare a contractului de lucrări “Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș și Mica” din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” derulat de Compania de Apă Someș S.A. și cofinanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Vezi Comunicatul de presă privind finalizarea contractului CL13

Finalizare contract CL4 – 17.05.2022

Marți, 17 mai 2022, are loc ceremonia de finalizare a lucrărilor din contractul “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur”, în cadrul proiectului major de investiții derulat de Compania de Apă Someș S.A., prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Vezi Comunicatul de presă privind finalizarea contractului CL4

Semnare CL1 – 16.03.2022

In data de 16 martie 2022,, s-a semnat Contractul de lucrări „CL1 – Conducta de aducțiune Cluj – Sălaj: tronson Cluj – Zalău”, din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

Vezi Comunicatul de presă pentru CL1

Semnare CL3 – 22.02.2022

In data de 22 februarie 2022, s-a semnat Contractul de lucrări „CL 03 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca”, din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

Vezi Comunicatul de presă pentru CL 03

Semnare CL14 – 03.12.2021

Sursa subterană de apă Florești va fi modernizată

Vineri, 3 Decembrie 2021, la sediul Companiei de Apă Someș S.A., va avea loc semnarea contractului de lucrări „CL 14 – Reabilitarea sursei subterane Florești” derulat de Compania de Apă Someș S.A. în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Vezi Comunicatul de presă pentru CL 14

Semnare CP1 – 25.11.2021

Demarează noi procese de automatizare a activității operaționale a Companiei de Apă Someș S.A.

Joi, 25 Noiembrie 2021, la sediul Companiei de Apă Someș S.A. va avea loc semnarea contractului de produse „CP1 – Extinderea sistemului SCADA”, derulat în cadrul proiectului major de investiții implementat de operatorul regional pentru județele Cluj și Sălaj, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Vezi Comunicatul de presă pentru CP1

Semnare CL2 – 21.09.2021

In data de 21.09.2021 s-a semnat Contractul de lucrări „CL2 – Conducta de aducțiune Cluj-Sălaj: tronson Zalău – Șimleu Silvaniei și tronson Bălan – Cehu Silvaniei”, din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

Vezi Comunicatul de presă pentru CL2

Semnare CL24 – 01.09.2021

În data de 01.09.2021 s-a semnat Contractul de lucrări “CL 24 -Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Șimleu Silvaniei – Marca“ în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

Vezi Comunicatul de presă pentru semnare CL24

Semnare CL17 – 09.09.2021

În data de 09.09.2021 s-a Contractul de lucrări „CL 17 – Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Zalău și extinderea alimentării cu apă și canalizare în aglomerarea Zalău“ din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

Vezi Comunicatul de presă semnare CL17

Semnare CL11 – 28.06.2021

În data de 29.06.2021 s-a semnat Contractul de lucrări „CL 11 – „Extinderea alimentării cu apă în UAT Așchileu, Bonțida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod și Vultureni”, din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

Vezi Comunicatul de presă semnare CL11

Semnare CL12 – 01.04.2021

În data de 29.06.2021 s-a semnat Contractul de lucrări CL12 – “Extinderea alimentării cu apă în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara și rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic”, din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

Vezi Comunicatul de presă semnare CL12

Semnare CS1- 29.06.2021

Vezi Comunicatul de presă semnare CS1  – Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020

Semnare CL23 – 05.02.2021

Vezi Comunicatul de presă semnare CL23  – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Bobota şi extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sărmășag

Semnare CS3 – 2021

Vezi Comunicatul de presă semnare CS3  – „Servicii de informare şi publicitate a proiectului major Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

Semnare CL19 – 15.02.2021

Vezi Comunicatul de presă semnare CL19  – Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Gilău, Gârbǎu, Aghireşu, Cǎpuşu Mare

Semnare CL15 – 17.02.2021

Vezi Comunicatul de presă semnare CL15  – „Reabilitarea şi modernizarea stației de tratare a apei Gilău”

Semnare CL21 – 11.01.2021

Vezi Comunicatul de presă semnare CL21  – “Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Bălan-Letca-Lozna

Semnare CL4 – 31.03.2020

Vezi Comunicatul de presă semnare CL4 – „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur”

Semnare CL5 – 30.04.2020

Vezi Comunicatul de presă semnare CL5 – „Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în municipiul Gherla şi în sistemul Gherla rural”

Semnare CL6 – 19.05.2020

Vezi Comunicatul de presă semnare CL6 – „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în Orașul Huedin și sistemul Huedin Rural”

Semnare CL9 – 21.05.2020

Vezi Comunicatul de presă semnare CL9 – „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în orașul Jibou și extinderea alimentării cu apă în zona Someș Odorhei-Năpradea”

Semnare CL22 – 09.10.2020

Vezi Comunicatul de presă semnare CL22  – „Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Vârşolt – Crasna – Ban – Cizer”

Semnare CS2 – 15.10.2020

Vezi Comunicatul de presă semnare CS2  – „Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului major Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj-Sălaj, în perioada 2014-2020”

Semnare CL7 – 02.10.2020

Vezi Comunicatul de presă semnare CL7  – „Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Şimleu Silvaniei”

Semnare CL20 – 02.10.2020

Vezi Comunicatul de presă semnare CL20  – „Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zonele Hida – Sutoru şi Romita – Bogdana”

Semnare CL25 – 19.10.2020

Vezi Comunicatul de presă semnare CL25  – “Facilitǎṭi pentru nǎmol. Realizare treaptǎ terțiarǎ la SEAU Huedin şi SEAU Cehu Silvaniei şi extindere SEAU Sărmăşag”

Semnare CL18 – 24.03.2020

Vezi Comunicatul de presă semnare CL18 – „Extinderea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Zalău”

Semnare CL13 – 04.03.2020

Vezi Comunicatul de presă semnare CL13 – „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș si Mica”

Semnare CL8 – 17.02.2020

Vezi Comunicatul de presă semnare CL8 – „Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în oraşul Cehu Silvaniei”

Comunicat de presă – aprobare POIM

In data de 30 August 2019 Comisia Europeana a emis Decizia de punere in aplicare a Comisiei de aprobare a contributiei financiare la proiectul major Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” selectat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare in regiunea Nord Vest in Romania, care va fi derulat de Compania de Apa Somes S.A. pana in anul 2023.

Conform aprobarii Comisiei Europene, costul eligibil total pentru proiectul major este stabilit la suma de 324.457.570 EUR

Din valoarea eligibilă a proiectului, 77,18% este contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune, 13% este contribuția de la Bugetul de Stat, 2% este contribuția autorităţilor locale din aria proiectului iar 7,82% va fi asumat de Compania de Apa Somes SA prin credit bancar. Data de finalizare a investiției este 31.12.2023.

 Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 p.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

ro_RORO