Press releases

Finalizare lucrări de extindere a sistemului de alimentare cu apă în alte zece localități din județul Sălaj – 11 august 2023

Recent a fost finalizată procedura de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului ”Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Șimleu Silvaniei – Marca“, derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020 cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune.

Contractul a fost demarat în toamna anului 2021 și are o valoare de 47.863.854,08 lei TVA inclus, cu perioada de garanție de 60 de luni. Lucrările au vizat extinderea rețelei de distribuție a apei în 10 localități rurale din județul Sălaj, în care au fost construite rețele noi de distribuție a apei potabile în lungime totală de 53 km cu 398 branșamente, 5 rezervoare de înmagazinare apă, 3 stații de clorinare, 6 stații de pompare apă și 46 cămine de vane.

Localitățile în care au fost executate lucrări sunt: Nușfalău și Bilghez (comuna Nușfalău), Boghiș (comuna Boghiș), Coșniciu de Sus, Coșniciu de Jos, Zăuan (comuna Ip), Valcău de Jos (comuna Valcău de Jos), Aleuș (comuna Halmășd), Marca și Porț (comuna Marca).

Adițional, în cadrul aceluiași contract a fost realizată o aducțiune secundară Crasna – Marca – Valcău de Jos și o aducțiune racord în lungime totală de 32 km care vor asigura alimentarea cu apă a localităților din cele 6 comune incluse în contract.

View Comunicatul de presă privind receptia contractului

Finalizare lucrări de extindere a sistemului de alimentare cu apă în cinci localități din județul Sălaj – 10 august 2023

Recent a fost finalizată procedura de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului “Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Bălan-Letca-Lozna”, derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020 cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune.

Contractul a demarat în iarna anului 2021 și are o valoare de 66.617.677,41 lei TVA inclus, cu perioada de garanție de 60 de luni. Lucrările au vizat extinderea rețelei de distribuție a apei în 11 localități rurale din județul Sălaj, în care au fost construite rețele noi de distribuție a apei potabile în lungime totală de 43 km cu 2337 branșamente, 6 rezervoare, 6 stații de clorinare, 1 stație de pompare și 45 km de conductă de aducțiune.

Localitățile în care au fost executate lucrările sunt: Surduc (loc. Surduc, Cristolțel și Tihău), Cristolț (loc. Cristolț și Văleni), Băbeni (loc. Băbeni și Ciocmani), Letca (loc. Letca, Cuciulat și Toplița) și Lozna (loc. Lozna).

Acest contract, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020, va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice

View Comunicatul de presă privind receptia contractului

Finalizare lucrări de extindere a sistemului de alimentare cu apă în alte zece localități din județul Sălaj – 11.08.2023

Recent a fost finalizată procedura de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului ”Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Șimleu Silvaniei – Marca“, derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020 cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune.

Contractul a fost demarat în toamna anului 2021 și are o valoare de 47.863.854,08 lei TVA inclus, cu perioada de garanție de 60 de luni. Lucrările au vizat extinderea rețelei de distribuție a apei în 10 localități rurale din județul Sălaj, în care au fost construite rețele noi de distribuție a apei potabile în lungime totală de 53 km cu 398 branșamente, 5 rezervoare de înmagazinare apă, 3 stații de clorinare, 6 stații de pompare apă și 46 cămine de vane.

Localitățile în care au fost executate lucrări sunt: Nușfalău și Bilghez (comuna Nușfalău), Boghiș (comuna Boghiș), Coșniciu de Sus, Coșniciu de Jos, Zăuan (comuna Ip), Valcău de Jos (comuna Valcău de Jos), Aleuș (comuna Halmășd), Marca și Porț (comuna Marca).

Adițional, în cadrul aceluiași contract a fost realizată o aducțiune secundară Crasna – Marca – Valcău de Jos și o aducțiune racord în lungime totală de 32 km care vor asigura alimentarea cu apă a localităților din cele 6 comune incluse în contract.

View Comunicatul de presă privind receptia contractului

Finalizare lucrări de de extindere a sistemului de alimentare cu apă în cinci localități din județul Sălaj – 10.08.2023

Recent a fost finalizată procedura de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului “Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Bălan-Letca-Lozna”, derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020 cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune.

Contractul a demarat în iarna anului 2021 și are o valoare de 66.617.677,41 lei TVA inclus, cu perioada de garanție de 60 de luni. Lucrările au vizat extinderea rețelei de distribuție a apei în 11 localități rurale din județul Sălaj, în care au fost construite rețele noi de distribuție a apei potabile în lungime totală de 43 km cu 2337 branșamente, 6 rezervoare, 6 stații de clorinare, 1 stație de pompare și 45 km de conductă de aducțiune.

Localitățile în care au fost executate lucrările sunt: Surduc (loc. Surduc, Cristolțel și Tihău), Cristolț (loc. Cristolț și Văleni), Băbeni (loc. Băbeni și Ciocmani), Letca (loc. Letca, Cuciulat și Toplița) și Lozna (loc. Lozna).

View Comunicatul de presă privind receptia contractului

Finalizare lucrări de alimentare cu apă în Hida-Sutoru și Romița-Bogdana – 12.05.2023

Joi, 4 Mai 2023, a fost finalizată procedura de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului ”Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zonele Hida-Sutoru și Romița-Bogdana”, derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020 cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune.

Contractul a demarat în toamna anului 2020 și are o valoare de 99.062.058 lei TVA inclus, cu perioada de garanție de 60 de luni.

Lucrările la sistemul de alimentare cu apă au vizat introducerea rețelelor de alimentare cu apă în 19 sate din 7 comune, din județul Sălaj, respectiv Unitățile Administrativ Teritoriale din Dragu (loc. Dragu și Voievodeni), Hida (loc. Hida și Trestia), Sânmihaiu Almașului (loc. Sânmihaiu Almașului, Sânta Maria și Bercea), Zimbor (loc. Zimbor, Sâncraiu Almașului, Chendremal și Sutoru), Românași (loc. Românași și Ciumărna), Buciumi (loc. Buciumi, Bodia, Bogdana și Sângiorgiu de Meseș), Agrij (loc. Agrij și Răstolțu Deșert) și extinderea conductei de aducțiune în localitățile Ugruțiu și Romita.

În total investiția a asigurat construirea a 167 km de rețele noi de distribuție apă potabilă, construirea a 10 rezervoare de înmagazinare apă potabilă cu o capacitate de 1300 mc și a 4 stații de pompare apă potabilă noi.

View Comunicatul de presă privind receptia contractului

Finalising of works to expand the water supply system in the Vârșolț-Crasna-Ban-Cizer area – 17.03.2023

Recently, the reception of the works contract "Extension of the water supply system in the area of ​​Vârşolt - Crasna - Ban - Cizer", Sălaj county, as part of the major investment project carried out by the Water Company took place Someș S.A. for Cluj and Sălaj counties, within the Large Infrastructure Operational Program - POIM 2014-2020, which started in 2020.

The value of the executed works is 60,776,316.18 lei without VAT, with a guarantee period of 36 months. The contract concerned works on the water supply networks within the territorial administrative units of Vârșolț, Crasna, Horoatu Crasnei, Banișor, Cizer, Pericei and Meseșenii de Jos, respectively in 14 localities belonging to them.

In total, 112,546 km of drinking water connection and distribution networks, 7 reservoirs and 6 new drinking water pumping stations were built.

View Comunicatul de presă privind receptia contractului

Finalising of water supply and sewerage works in the municipality of Gherla – 16.03.2023

The reception of the works contract "Extending and rehabilitating the water supply and sewerage networks in the municipality of Gherla and in the rural Gherla system" took place recently, as part of the major investment project carried out by Compania de Apa Someș S.A. for Cluj and Sălaj counties, within the Large Infrastructure Operational Program - POIM 2014-2020, which started in 2020.

The contract had a value of 51,232,615.99 lei without VAT, with a guarantee period of 36 months.

The works on the water and sewage infrastructure concerned the Territorial Administrative Units of Gherla (Municipality of Gherla and localities of Hășdate and Silivaș), Sânmartin (localities of Sânmartin, Târgușor, Măhal, Diviciorii Mari), Țaga (locality of Șaga and Nasal), Buza (locality Buza), Cătina (locality Feldioara).

View Comunicatul de presă privind receptia contractului

Reception of the contract "Extension and rehabilitation of water supply and sewerage networks in the town of Cehu Silvaniei, Sălaj County" - 15.03.2023

Recently, the procedure for receiving the works contract "Extending and rehabilitating the water supply and sewerage networks in the town of Cehu Silvaniei, Sălaj County", from the major investment project carried out by Compania de Apa Someș S.A., was completed. for Cluj and Sălaj counties, within the Large Infrastructure Operational Program - POIM 2014-2020.

The contract started in 2020 had a value of 32,212,155.72 lei without VAT and concerned works on water supply and sewerage networks within the Territorial Administrative Units in the city of Cehu Silvaniei and the localities of Nadiș, Ulciug, Motiș and Horoatu Cehului.

View Comunicatul de presă privind receptia contractului

Signing of contract CL16 – 05.12.2022

Larți, 29 Noiembrie 2022, a avut loc semnarea contractului de lucrări „CL 16 – Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca”, derulat în cadrul proiectului major de investiții implementat de operatorul regional pentru județele Cluj și Sălaj, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020..

View Press release regarding the completion of the CL16 contract

Finalization of contract CL7 – 10.10.2022

La finele lunii septembrie 2022 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în localitatea Șimleu Silvaniei”, derulat de Compania de Apă Someș S.A., în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Contractul de lucrări demarat în noiembrie 2020, a avut o valoare de 36.583.432 lei fără TVA, iar perioada de garanție a lucrărilor este de 60 de luni.

View Comunicatul de presă privind finalizarea contractului CL7

Signing of contract CL10 – 26.10.2022

Marți, 25 octombrie 2022 la sediul Companiei de Apă Someș S.A., a avut loc semnarea contractului de lucrări “CL10 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT: Florești, Baciu, Apahida și Feleacu”, în cadrul programului major de investiții derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin POIM 2014-2020, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune.

View Comunicatul de presă privind semnarea contractului CL10

Signing of contract CL6 – 07.07.2022

Joi, 7 iulie 2022, la sediul Primăriei Huedin are loc ceremonia de finalizare a lucrărilor din cadrul contractului “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în Orașul Huedin și sistemul Huedin Rural”, derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020 cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune.

View Comunicatul de presă privind finalizarea contractului CL6

Signing of contract CL13 – 05.07.2022

Astăzi, 5 iulie 2022, are loc ceremonia de finalizare a contractului de lucrări “Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș și Mica” din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” derulat de Compania de Apă Someș S.A. și cofinanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

View Comunicatul de presă privind finalizarea contractului CL13

Ending the contract: CL4 - 17.05.2022

Marți, 17 mai 2022, are loc ceremonia de finalizare a lucrărilor din contractul “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur”, în cadrul proiectului major de investiții derulat de Compania de Apă Someș S.A., prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

View Press release for ending the contract CL4

Signing CL1 - 16.03.2022

In data de 16 martie 2022,, s-a semnat Contractul de lucrări „CL1 – Conducta de aducțiune Cluj – Sălaj: tronson Cluj – Zalău”, din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

View Press release for signing CL1

Signing CL3 - 22.02.2022

In data de 22 februarie 2022, s-a semnat Contractul de lucrări „CL 03 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca”, din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

View Comunicatul de presă pentru CL 03

Semnare CL14 – 03.12.2021

Sursa subterană de apă Florești va fi modernizată

Vineri, 3 Decembrie 2021, la sediul Companiei de Apă Someș S.A., va avea loc semnarea contractului de lucrări „CL 14 – Reabilitarea sursei subterane Florești” derulat de Compania de Apă Someș S.A. în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

View Comunicatul de presă pentru CL 14

Semnare CP1 – 25.11.2021

Demarează noi procese de automatizare a activității operaționale a Companiei de Apă Someș S.A.

Joi, 25 Noiembrie 2021, la sediul Companiei de Apă Someș S.A. va avea loc semnarea contractului de produse „CP1 – Extinderea sistemului SCADA”, derulat în cadrul proiectului major de investiții implementat de operatorul regional pentru județele Cluj și Sălaj, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

View Comunicatul de presă pentru CP1

Signing CL2 – 21.09.2021

On 21.09.2021 was signed the Work Contract „CL2 - Cluj-Sălaj supply pipeline: Zalău - Șimleu Silvaniei section and Bălan - Cehu Silvaniei section”within The Regional Project for the development of water and wastewater infrastructure in Cluj and Sălaj counties, in the period 2014-2020

View Press release for CL2

Signing CL24 – 01.09.2021

On 01.09.2021, was signed the Works Contract “CL 24 - Extension of the water supply system in the Șimleu Silvaniei - Marca area”, within the “Regional project for the development of water and wastewater infrastructure in Cluj and Sălaj counties, during 2014-2020 ”

View Press release for signing CL24

Signing CL17 – 09.09.2021

On 09.09.2021 was signed the Work Contract "CL 17 - Rehabilitation of water supply and sewerage networks in Zalău Municipality and extension of water supply and sewerage in Zalău agglomeration" within The Regional Project for the development of water and wastewater infrastructure in Cluj and Sălaj counties, in the period 2014-2020.

View Press release for signing CL17

Signing CL11 – 28.06.2021

On 29.06.2021 was signed the Work Contract CL 11 - "Extension of water supply in ATU Așchileu, Bonțida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod and Vultureni", within The Regional Project for the development of water and wastewater infrastructure in Cluj and Sălaj counties, in the period 2014-2020.

View Press release for signing CL11

Signing CL12 – 01.04.2021

On 29.06.2021 was signed the Work Contract CL12 - “Extension of water supply in Cășeiu, Chiuiești and Cuzdrioara ATU and sewerage networks in Cuzdrioara, Sic and SEAU Sic”, within The Regional Project for the development of water and wastewater infrastructure in Cluj and Sălaj counties, in the period 2014-2020.

View Press release for signing CL12

Signing CS1- 29.06.2021

View Press release for signing CS1  - Technical Assistance for Project Management „Regional Project for the development of water and wastewater infrastructure in Cluj and Sălaj counties, in the period 2014-2020

Signing CL23 – 05.02.2021

View Press release for signing CL23  - Extension of the water supply system in the Şimleu Silvaniei - Bobota area and extension of the sewerage system in the Sărmășag agglomeration

Signing CS3 – 2021

Press release for signing CS3  - "Information and publicity services of the major project Regional project for the development of water and wastewater infrastructure in Cluj and Sălaj counties, in the period 2014-2020"

Signing CL19 – 15.02.2021

View Press release for signing CL19  - Extension and rehabilitation of water supply and sewerage systems in ATU: Gilău, Gârbǎu, Aghireşu, Cǎpuşu Mare

Signing CL15 – 17.02.2021

View Press release for signing CL15  - "Rehabilitation and modernization of the Gilău water treatment plant"

Signing CL21 – 11.01.2021

View Press release for signing CL21  - “Extension of the water supply system in the Bălan-Letca-Lozna area

Signing CL8 – 17.02.2020

View Press release for signing CL8 "Expansion and rehabilitation of water supply and sewerage networks in the city of Cehu Silvaniei"

Signing CL13 – 04.03.2020

View Press release for signing CL13 - "Expansion of water supply networks in ATU: Unguraș and Mica"

Signing CL18 – 24.03.2020

View Press release for signing CL18 - "Extension of water supply and sewerage networks in Zalău"

Signing CL4 – 31.03.2020

View Press release for signing CL4 - "Extension and rehabilitation of water supply and sewerage networks in Dej municipality and drinking water supply in Bobâlna-Recea Cristur area"

Signing CL5 – 30.04.2020

View Press release for signing CL5 - "Extension and rehabilitation of water supply and sewerage networks in the municipality of Gherla and in the rural Gherla system"

Signing CL6 – 19.05.2020

View Press release for signing CL6 - "Expansion and rehabilitation of water supply and sewerage networks in Huedin City and Huedin Rural system"

Signing CL9 – 21.05.2020

View Press release for signing CL9 – „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în orașul Jibou și extinderea alimentării cu apă în zona Someș Odorhei-Năpradea”

Signing CL22 – 09.10.2020

View Press release for signing CL22  - "Extension of the water supply system in the area Vârşolt - Crasna - Ban - Cizer"

Signing CS2 – 15.10.2020

View Press release for signing CS2  - "Technical Assistance for the supervision of the works within the major project Regional Project for the Development of water and wastewater infrastructure in Cluj-Sălaj counties, in the period 2014-2020"

Signing CL7 – 02.10.2020

View Press release for signing CL7  - "Extension and rehabilitation of water supply and sewerage networks in the city of Şimleu Silvaniei"

Signing CL20 – 02.10.2020

View Press release for signing CL20  - "Extension of the water supply system in the areas of Hida - Sutoru and Romita - Bogdana"

Signing CL25 – 19.10.2020

View Press release for signing CL25  - “Mud facilities. Realization of tertiary stage at SEAU Huedin and SEAU Cehu Silvaniei and extension of SEAU Sărmăşag ”

en_USEN